Webshop

Vlooien-wormen & ongedierte

Dronspot Kat Small 2-pipet Wormmiddel
Artikel nr: BAY221052609

Maak uw keuze

(Getoonde prijzen zijn inclusief btw)

Aantal

Dronspot Kat 2-pipet

GEMAKKELIJK ONTWORMEN

ONTWORMEN MET ÉÉN ENKELE SPOT-ON TOEDIENING

U HOEFT UW KAT GEEN ONTWORMPIL TOE TE DIENEN.


Slechts één enkele toediening

• Toedienen op één plaats in de nek

• Mag vanaf 8 weken en 0,5kg lichaamsgewicht

• Mag tijdens dracht en lactatie

• VRIJ VAN VOORSCHRIFT

• Emodepside (21,4 mg/ml) + praziquantel (85,8 mg/ml)

• Dronspot® voor katten: toediening in pipetvorm

• Tegen alle belangrijke rond- en lintwormen1

• Doeltreffend tegen larvaire stadia van Toxocara cati (1)


2-PIPETTEN PER VERPAKKING = TWEE BEHANDELINGEN PER VERPAKKING


DRIE VERSCHILLENDE PIPETTEN VOOR EEN GOEDE DOSERING OP BASIS VAN HET GEWICHT VAN DE KAT:

KLEINE KATTEN

. 0,5 kg - 2,5 kg

0,35 ml in 1 ml pipet


MIDDELGROTE KATTEN

> 2,5 kg - 5 kg

0,7 ml in 1 ml pipet


GROTE KATTEN

> 5 kg - 8 kg*

1,12 ml in 2,5 ml pipet1. Rondwormen (nematoden):Toxocara cati (onvolgroeide en volwassen stadia, L4 en L3), Toxascaris leonina (onvolgroeide en volwassen

stadia en L4), Ancylostoma tubaeforme (onvolgroeide en volwassen stadia en L4) en Lintwormen (cestoden): Dipylidium caninum

(onvolgroeide en volwassen stadia), Taenia taeniaeformis (volwassen stadia), Echinococcus multilocularis (volwassen stadia).Hoe kan iets van buiten toegediend van binnen werken?

Dronspot® voor katten bevat 2 actieve bestanddelen, die na toediening door de huid dringen en in het lichaam van de kat worden opgenomen.Behandeling tijdens late dracht om besmetting van de jongen via de melk te voorkomen (L3 larven Toxocara cati)

Eenmalige toediening per behandeling ongeveer 7 dagen vóór de verwachte worp is doeltreffend.


info en veiligheidsinfotmatie:

Dronspot spot-on oplossing voor katten: • Werkzame bestanddelen: Praziquantel / Emodepside. • Kanalisatie: Vrij. REG NL: 123462 (30 mg/7,5 mg), 123463 (60 mg/15 mg), 123464 (96 mg/24 mg) : • Indicaties: Voor de behandeling van gemengde parasitaire infecties bij katten veroorzaakt door rondwormen en lintwormen van de volgende species:

Rondwormen (Nematoden): Toxocara cati (volgroeide volwassen, onvolgroeide volwassen, larvale stadia L4 en L3), Toxocara cati (larvaal stadium L3) – behandeling van poezen tijdens de late dracht ter preventie van lactogene overdracht aan de jongen, Toxascaris leonina (volgroeid volwassen, onvolgroeid volwassen en larvaal stadium L4), Ancylostoma tubaeforme

(volgroeid volwassen, onvolgroeid volwassen en larvaal stadium L4). Lintwormen (Cestoden): Dipylidium caninum (volgroeide volwassen en onvolgroeide volwassen stadia), Taenia taeniaeformis (volwassen stadium), Echinococcus multilocularis (volwassen stadium). • Contra-indicaties: Niet gebruiken bij kittens jonger dan 8 weken of die minder wegen dan 0,5 kg.

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen. • Speciale waarschuwingen: Wassen of in water onderdompelen van het dier direct na de behandeling kan de werkzaamheid van het diergeneesmiddel verminderen. Behandelde dieren mogen daarom niet worden gebaad tot de oplossing is opgedroogd. Resistentie van

parasieten tegen elke klasse van anthelminticum kan ontstaan bij frequent, herhaald gebruik van een anthelminticum van die klasse. • Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik: Alleen aanbrengen op het huidoppervlak en op een intacte huid. Niet oraal of parenteraal toedienen. Vermijd dat de behandelde kat of andere katten in het gezin de plaats likken waar het

diergeneesmiddel is aangebracht zolang die nat is. Er is beperkte ervaring over het gebruik van het diergeneesmiddel bij zieke en verzwakte dieren. Daarom mag het diergeneesmiddel niet toegediend worden aan deze dieren. Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient: Niet roken, eten of drinken

tijdens de toediening. Vermijd direct contact met de nog vochtige plaats van toediening. Hou kinderen zolang uit de buurt van behandelde dieren. Was de handen na gebruik. Was per ongeluk op de huid gemorst diergeneesmiddel onmiddellijk af met zeep en water. Indien het diergeneesmiddel per ongeluk in de ogen terechtkomt, moeten de ogen grondig worden gespoeld

met veel water. Indien huid- of oogsymptomen aanhouden of in geval het diergeneesmiddel per ongeluk wordt ingeslikt, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Men dient ervoor te zorgen dat kinderen geen langdurig intensief contact kunnen hebben (bijvoorbeeld door slapen) met behandelde katten gedurende

de eerste 24 uur na toediening van het diergeneesmiddel. Het oplosmiddel in dit diergeneesmiddel kan bepaalde materialen bevlekken waaronder leder, textiel, kunststof en gelakte oppervlakken. Laat de toedieningsplaats drogen alvorens contact met dergelijke materialen toe te laten. Echinococcosis houdt gevaar in voor mensen. Echinococcosis is een ziekte die aan

de OIE (World Organisation for Animal Health) gemeld dient te worden. Specifieke richtlijnen met betrekking tot de behandeling, opvolging en veiligheid van personen, dienen bij de relevante bevoegde overheid aangevraagd te worden. • Bijwerkingen: In zeer zeldzame gevallen kunnen speekselen en braken optreden. Milde en voorbijgaande neurologische stoornissen

zoals ataxie (onzekere of wankele gang) of tremor kunnen in zeer zeldzame gevallen optreden. Deze effecten zijn verondersteld op te treden als gevolg van het likken door de kat aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. In zeer zeldzame gevallen werden na toediening van het diergeneesmiddel voorbijgaande alopecia (haaruitval), jeuk en/of ontsteking

waargenomen op de toedieningsplaats. • Dosering: De aanbevolen minimumdoses zijn 3 mg emodepside / kg lichaamsgewicht en 12 mg praziquantel / kg lichaamsgewicht, equivalent aan 0,14 ml Dronspot /kg lichaamsgewicht. Voor de behandeling van rondwormen en lintwormen is een eenmalige toediening per behandeling doeltreffend. Voor de behandeling van

katten als preventie van besmetting met Toxocara cati (larvaal stadium L3) door de melk aan de jongen, is een eenmalige toediening per behandeling ongeveer zeven dagen vóór de verwachte worp doeltreffend • Verdere informatie is op aanvraag beschikbaar bij Bayer B.V. Animal Health, Energieweg 1, NL-3641 RT Mijdrecht.

Ook in groep Dronspot wormmiddel kat "Spot-on"

Toon alles
Dronspot Kat Large 2-pipet Wormmiddel
22,95
(incl 9% btw)
Meer info Bestel
Dronspot Kat Medium 2-pipet Wormmiddel
19,95
(incl 9% btw)
Meer info Bestel
Dronspot Kat Small 2-pipet Wormmiddel
14,95
(incl 9% btw)
Meer info Bestel