Webshop

Vlooien-wormen & ongedierte

Beaphar Canishield Hond Large VLOOIEN & TEKENBAND
Artikel nr: B17198
Merk: BEAPHAR

Maak uw keuze

(Getoonde prijzen zijn inclusief btw)

Aantal

Beaphar Canishield® hond groot 65cm 1st

Canishield® 1.04g (deltamethrin) halsband voor grote honden. 

Dit diergeneesmiddel doodt teken gedurende 6 maanden, vlooien gedurende 16 weken en doodt en weert zandvliegen gedurende 5,5 maanden. 

Voor honden vanaf 7 weken.

De band is geurloos en eenvoudig aan te brengen. 


Niet gebruiken bij katten.


Gebruiksaanwijzing

Haal de halsband pas vlak voor aanbrengen uit het beschermende sachet. Bevestig de halsband rond de nek van het dier niet te los en niet te strak: houdt twee platte vingers ruimte tussen de halsband en de nek van de hond. Knip het overtollige gedeelte van de band af (ca. 5cm voorbij de gesp). Controleer regelmatig of de band niet te strak of te los zit en pas indien nodig de lengte aan door de gesp in te knijpen en de band in de juiste positie te schuiven.


Samenstelling

Ingrediënten: Deltamethrin 1.04g, Carbon Zwart, Geëpoxideerde sojaolie, Diisonyl adipaat, Trifenylfosfaat, Polyvinylchloride, Calciumstearaat, Zinkstearaat, Stearinezuur


Toevoegingen: Niet van toepassing


Specificaties

Inhoud        1 st

Maat        L

Artikelnummer        17198

EAN        8711231171989

Vorm        Halsbanden & Harnassen

Leeftijd dier        Vanaf 7 weken leeftijd

Diersoort        Hond

Werkingsduur        Tot 6 maanden


Bewaaradvies

Geen speciale voorzorgen ten aanzien van de temperaturen bij de bewaring van dit diergeneesmiddel.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN

DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR

VRIJGIFTE:

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Beaphar B.V., Drostenkamp 3, 8101 BX Raalte, Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Beaphar B.V., Oude Linderteseweg 9, 8102 EV Raalte, Nederland

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL:

Canishield® 1,04 g halsband voor kleine en middelgrote honden

Deltamethrin

GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN):

Zwarte halsband, waaruit wit poeder vrijkomt. Deze halsband van 65 cm (26 g) bevat:

Werkzaam bestanddeel:

Deltamethrin 1,04 g

INDICATIE(S):

Het diergeneesmiddel:

•Doodt teken (Ixodes ricinus) gedurende 6 maanden;

•Doodt vlooien (Ctenocephalides felis) gedurende 16 weken;

•Doodt en weert zandvliegen (Phlebotomus perniciosus) gedurende 5,5 maanden.

CONTRA-INDICATIES:

Niet gebruiken bij:

•Pups jonger dan 7 weken.

•Honden met huidlaesies.

•Honden met een bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één

van de hulpstoffen.

•Katten; deltamethrin is schadelijk voor katten.

BIJWERKINGEN:

In zeldzame gevallen zijn lokale huidreacties (jeuk, erytheem, haaruitval) in de hals, of

van de huid in het algemeen waargenomen. In zeer zeldzame gevallen is afwijkend

gedrag (bv. lethargie of hyperactiviteit), vaak geassocieerd met huidirritatie, ook

waargenomen.

In zeer zeldzame gevallen zijn gastro-intestinale symptomen zoals braken, diarree en

hypersalivatie (overmatig speekselen) waargenomen.

In zeer zeldzame gevallen zijn neuromusculaire problemen zoals ataxie en spiertremor

waargenomen. De symptomen verdwijnen meestal binnen 48 uur na verwijdering van

de halsband.

Als een van deze symptomen optreedt, moet de halsband worden verwijderd en wordt

geadviseerd contact op te nemen met een dierenarts.

De frequentie van bijwerkingen is als volgt gedefinieerd:

- zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerkingen gedurende de duur

van één behandeling)

- vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 dieren)

- soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 dieren)

- zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 dieren)

- zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief geïsoleerde meldingen).

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden

vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht

uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

DOELDIERSOORT(EN):

Hond

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE

VAN GEBRUIK:

Uitsluitend voor uitwendig gebruik op de huid. Eén halsband per hond om de nek

bevestigen.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING:

Haal de halsband pas vlak voor aanbrengen uit het beschermende sachet. Bevestig de

halsband rond de nek van het dier niet te los en niet te strak: houdt twee platte vingers

ruimte tussen de halsband en de nek van de hond. Knip het overtollige gedeelte van

de band af (ca. 5cm voorbij de gesp). Controleer regelmatig of de band niet te strak of

te los zit en pas indien nodig de lengte aan door de gesp in te knijpen en de band in

de juiste positie te schuiven.

WACHTTIJD(EN):

Niet van toepassing.

BIJZONDERE BEWAARVOORSCHIFTEN:

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen ten aanzien van de

temperatuur.

Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de doos.

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking (sachet): direct gebruiken.

Bewaar de sachets in de kartonnen doos.

SPECIALE WAARSCHUWING(EN):

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort:

Aangezien de halsband na één week de volledige werkzaamheid bereikt, dient de

halsband bij voorkeur één week voordat de dieren mogelijk blootgesteld worden aan

infestatie te worden aangebracht.

Teken en zandvliegen zullen respectievelijk binnen 48 en 24 uur gedood worden en

van de gastheer afvallen, zonder een bloedmaaltijd te nuttigen. Het diergeneesmiddel

voorkomt niet dat een enkele teek of zandvlieg zich aanhecht. Hierdoor kan een

overdracht van besmettelijke ziektes door teken of zandvliegen niet volledig uitgesloten

worden.

Voor een optimale controle van vlooieninfestaties in huishoudens met meerdere

huisdieren, moeten alle huisdieren in het huishouden gelijktijdig behandeld worden met

een geschikt insecticide.

Vlooien van huisdieren bevinden zich vaak ook in de manden, bekleding en de

gebruikelijke rustplaatsen, zoals tapijten en gestoffeerd meubilair. Deze dienen dan

ook in geval van een massale vlooieninfestatie en bij de aanvang van de

bestrijdingsmaatregelen behandeld te worden met een geschikt insecticide en door

regelmatig stofzuigen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

In geval van huidlaesies de halsband verwijderen totdat de symptomen zijn

verdwenen.

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het effect van baden en wassen met shampoo

op de effectiviteit bij honden.

Incidenteel contact met water vermindert de effectiviteit van de halsband niet.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel

aan de dieren toedient:

Accidentele inname van dit diergeneesmiddel kan bijwerkingen veroorzaken,

waaronder neurotoxische effecten.

Bewaar het diergeneesmiddel in de originele verpakking. Bewaar de halsband in de

sachet tot gebruik. Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen van de halsband.

Vermijd dat kinderen met de halsband spelen of in hun mond stoppen. Gooi eventuele

resten of afgesneden stukken van de halsband onmiddellijk weg. Was de handen met

koud water na het aanbrengen van de halsband.

Vermijd langdurig contact met de halsband of de hond die de halsband draagt. Laat

dieren die de band dragen niet in hetzelfde bed slapen als hun eigenaren, in het

bijzonder niet bij kinderen. In geval van accidentele orale blootstelling of inname, dient

een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Deltamethrin kan overgevoeligheids (allergische) reacties veroorzaken bij gevoelige

personen. Personen met een bekende overgevoeligheid voor deltamethrin moeten

contact met het diergeneesmiddel vermijden. Indien er een allergische reactie optreedt,

zoek dan medisch advies.

Overige waarschuwingen:

Deltamethrin is giftig voor in het water levende organismen. Voorkom dat honden die

de halsband dragen oppervlaktewater betreden.

Dracht en Lactatie:

Uit laboratoriumonderzoek zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op

teratogene- of foetotoxische effecten. De veiligheid van het diergeneesmiddel is echter

niet vastgesteld bij drachtige honden. Het diergeneesmiddel bij drachtige en zogende

dieren daarom uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door

de behandelende dierenarts.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Niet gelijktijdig gebruiken met andere ectoparasiticiden die organofosfaten bevatten.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):

In het onwaarschijnlijke geval dat de hond de halsband zou opeten, kunnen de

volgende symptomen optreden: ongecoördineerde bewegingen, tremor, overmatig

speekselen, braken, stijfheid van de achterhand. Deze symptomen verdwijnen meestal

binnen 48 uur.

Voor meer informatie over symptomatische behandeling wordt geadviseerd contact op

te nemen met uw dierenarts.

Onverenigbaarheden:

Niet van toepassing.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL

AFVALMATERIAAL:

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de

lokale vereisten te worden verwijderd.

Dit diergeneesmiddel mag niet terecht komen in oppervlaktewater, omdat dit gevaarlijk

kan zijn voor vissen en andere waterorganismen.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN:

Augustus 2018

OVERIGE INFORMATIE:

Verpakkingsgrootten:

Kartonnen doos met 1 of 2 halsbanden, individueel verpakt in een sachet.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Voor alle informatie over dit diergeneesmiddel kunt u contact opnemen met de lokale

vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

REG NL 121300

KANALISATIE: VRIJ

Ook in groep Vlooien & teken Beaphar

Toon alles
Beaphar Canishield Hond Large VLOOIEN & TEKENBAND
17,95
(incl 9% btw)
Meer info Bestel
Beaphar Canishield Hond S/M VLOOIEN & TEKENBAND
15,95
(incl 9% btw)
Meer info Bestel
Beaphar Tapijt Vlooienspray 400ml
11,95
(incl 21% btw)
Meer info Bestel