Webshop

Tuinzaden-Meststof-Bestrijding

Protect Garden Flitser Onkruidpray 1LTR GLYFOSAATVRIJ
Artikel nr: S061265
Merk: BAYER

Maak uw keuze

(Getoonde prijzen zijn inclusief btw)

Aantal

Met Protect Garden Flitser kunnen terras, oprit, paden en ook borders flitsend snel onkruidvrij worden gemaakt. 

Binnen 3 uur is al sprake van een zichtbaar resultaat.

Bevat géén glyfosaat!


100% natuurlijk actieve stoffen


NL-toelating. 

Toelatingsnummer 13563

Dit product is enkel toegelaten voor gebruik in Nederland


Werkzame stoffen:

124-07-2 octaanzuur 17,7 G/L        

334-48-5 decaanzuur 12 G/L
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Veiligheidsbril dragen, volgens EN166.

Beschermende handschoenen. 


Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats. In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot en grendel en buiten het bereik van kinderen houden. Beschermen tegen directe zonnestralen. Tegen vorst beschermen. Verwijderd houden van voedsel, drank en diervoeder.


Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Contact met de huid en de ogen vermijden. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting.


Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Werkkleding en gewone kleding van elkaar gescheiden houden. De kleding afzonderlijk wassen.

Ook in groep Gewasbescherming/bestrijding

Toon alles
BSI BUXUSMOTVAL Handy klein
13,50
(incl 21% btw)
Meer info Bestel
BSI BUXUSMOTVAL Navulling Capsules 2st
12,95
(incl 21% btw)
Meer info Bestel
Bloemenspuit EuroTool 0,5-liter
4,75
(incl 21% btw)
Meer info Bestel