Webshop

Tuinzaden-Meststof-Bestrijding

Luxan Genoxone ZX 250ml onkruiden paardenbloemen, brandnetels, heermoes, distel
Artikel nr: S070561
Merk: LUXAN

Maak uw keuze

(Getoonde prijzen zijn inclusief btw)

Aantal

Luxan Genoxone ZX

Toelatingsnummer: 13497N


Dit middel is zeer breed inzetbaar tegen de meest voorkomende lastige onkruiden zoals paardenbloemen, brandnetels, heermoes, distels, zuring, klavers en zevenblad.

Ook bramen en ander struikgewas kunt u met Genoxone ZX prima aanpakken. 

Het middel is toegelaten voor gebruik op permanent onbeteelde terreinen, met uitzondering van verhardingen. 

Genoxone ZX is selectief en bestrijdt geen grassen. 

Ideaal dus om een toch een bodembedekker in stand te houden maar wel de lastige onkruiden aan te pakken.


Werkzaam tegen:

Akkerdistel, berenklauw, heermoes, zevenblad, bramen, struikgewas, gewoon biggekruid, brandnetels, groot weegbree, haagwinde, hondsdraf, kruipende boterbloem, melkdistel, paarse dovenetel, pinksterbloem, ridderzuring, russen, scherpe boterbloem, sint Jacobskruid, smeerwortel, smalle weegbree, speerdistel, witte dovenetel, zachte ooievaarsbek.


Voor pleksgewijze behandeling:

Bespuit de planten tot de vloeistof er net niet afvloeit.

Inhoud 100 ml. is voldoende voor 8 liter spuitvloeistof.

Inhoud 250 ml. is voldoende voor 20 liter spuitvloeistof.


Werkzame stoffen: 2,4-D en triclopyr. 

Gehalten resp. 93 g/l (als 2,4-D) en103,6 g/l (als triclopyr)Dit product is in deze verpakking vrij te bestellen (Licentievrij)


NL-toelating. Dit product is enkel toegelaten voor gebruik in Nederland


Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.


Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. In gesloten verpakking bewaren.


Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. Voorkom lozing in het milieu.


Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.


Eerste hulp:

Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Indien de irritatie aanhoudt, een oogarts raadplegen.

NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die

het ademen vergemakkelijkt. Indien de ademhaling moeilijk is, zuurstof toedienen. Bij

onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Bij twijfel of bij

aanhoudende symptomen, een arts raadplegen.

NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Indien de ademhaling moeilijk is, zuurstof toedienen. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen, een arts raadplegen.

De mond spoelen. NIET doen braken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

De mond spoelen. NIET doen braken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk

wassen met veel water. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel water. Bij huidirritatie: een arts raadplege

Ook in groep Gewasbescherming/bestrijding

Toon alles
BSI BUXUSMOTVAL Handy klein
13,50
(incl 21% btw)
Meer info Bestel
BSI BUXUSMOTVAL Navulling Capsules 2st
12,95
(incl 21% btw)
Meer info Bestel
Bloemenspuit EuroTool 0,5-liter
4,75
(incl 21% btw)
Meer info Bestel